Wiersz napisałem dla Pauliny

	Jestem pieprzonym idealistą
	I pędzę po spontaniczność
	Ty !!!
	Jesteś piękna i namiętna
	Ja ...  potrzebuję twego serca
	Wspólne zrozumienie
	Wspólna akceptacja
	Wspólna Miłość